Những cập nhật mới về chính phủ số tại Việt Nam

Những cập nhật mới về chính phủ số tại Việt Nam
Các thông tin mới liên quan đến chính phủ số đã được công bố trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về công nghiệp 4.0 vừa diễn ra.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM