Lục Ngạn hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên sàn TMĐT

Lục Ngạn hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên sàn TMĐT
UBND huyện Lục Ngạn đã xây dựng các phương án tiêu thụ cam, bưởi và loại cây có mũi khác trên địa bàn phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM