Các xu hướng định hình mô hình phát triển các thành phố thông minh trong tương lai

Các xu hướng định hình mô hình phát triển các thành phố thông minh trong tương lai
Cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống, xã hội, thay đổi cách mọi người sống và làm việc, cách các thành phố vận hành và hoạt động. Đặc biệt, khi các thành phố xây dựng kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19, những xu hướng mới cũng bắt đầu xuất hiện hướng đến mô hình thành phố bền vững hơn, có khả năng thích ứng nhanh hơn với các biến động trong tương lai.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM