Bộ GTVT kiện toàn, đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng CPĐT để thúc đẩy chuyển đổi số

Bộ GTVT kiện toàn, đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng CPĐT để thúc đẩy chuyển đổi số
Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử CPĐT Bộ Giao thông vận tải vừa được kiện toàn, đổi tên thành Ban chỉ đạo Chuyển đổi số CĐS ngành Giao thông vận tải GTVT. Trưởng Ban chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM