Schneider Electric công bố báo cáo hướng đến công nghệ tạo ít carbon

Schneider Electric công bố báo cáo hướng đến công nghệ tạo ít carbon
Schneider Electric đã thể hiện sự tích cực ủng hộ các nỗ lực chống biến đổi khí hậu tại hội nghị COP26, với sự góp mặt của nhiều chuyên gia tại hội nghị.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM