VNPT đồng hành cùng Đồng Nai thúc đẩy CĐS, xây dựng TPTM

VNPT đồng hành cùng Đồng Nai thúc đẩy CĐS, xây dựng TPTM
Sau 05 năm triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015 - 2020, Tập đoàn VNPT đã đồng hành với UBND tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh triển khai ứng dụng viễn thông - công nghệ thông tin VT-CNTT toàn diện và đạt những thành tựu đáng ghi nhận, đặc biệt là về triển khai chính quyền điện tử CQĐT.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM