Câu chuyện cải tạo nhà văn hóa cũ thành không gian văn hóa đọc trong cộng đồng

Câu chuyện cải tạo nhà văn hóa cũ thành không gian văn hóa đọc trong cộng đồng
Trong thời gian qua, đã có nhiều mô hình văn hóa đọc trong cộng đồng trở thành ngôi nhà chung thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng như Xe sách lưu động, Sách hóa nông thôn, Thành phố sách Book City, Tủ sách dòng họ, Phố sách, Đường sách, Câu lạc bộ sách
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM