Novaland và Samsung sẽ cùng đồng hành trên nhiều lĩnh vực

Novaland và Samsung sẽ cùng đồng hành trên nhiều lĩnh vực
Tập đoàn Novaland cùng Samsung Vina đã ký kết biên bản hợp tác, đặt nền móng cho quá trình đồng hành trên nhiều lĩnh vực trong 5 năm tới.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM