“Thung lũng Silicon” của Malaysia lên kế hoạch xây dựng thành phố thông minh

“Thung lũng Silicon” của Malaysia lên kế hoạch xây dựng thành phố thông minh
Thành phố thông minh TPTM không chỉ là những gì xảy ra bên ngoài ngôi nhà. TPTM bắt đầu từ trong các ngôi nhà. Đó là quan điểm của kế hoạch tổng thể xây dựng Cyberjaya - thung lũng Silicon của Malaysia - trở thành một TPTM và đáng sống.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM