Chuyển đổi số trong ứng dụng công nghệ xét nghiệm và trả kết quả trực tuyến cho đại biểu Quốc hội

Chuyển đổi số trong ứng dụng công nghệ xét nghiệm và trả kết quả trực tuyến cho đại biểu Quốc hội
Nhằm đảm bảo tốt nhất công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19 phục vụ Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, trong 2 ngày 6 - 7.11, Văn phòng Quốc hội tiếp tục thực hiện xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho các đại biểu Quốc hội và các đại biểu tham gia phục vụ Kỳ họp thứ Hai. Lần xét nghiệm này được thực hiện với sự tham gia của nền tảng công nghệ mới, có tính tự động và kết nối cao do Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế phối hợp với Cục Quản trị, Văn phòng Quốc hội và đơn vị liên quan triển khai.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM