Công tác truyền thông là nhân tố “then chốt” trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện

Công tác truyền thông là nhân tố “then chốt” trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện
Đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng không nhỏ tới công tác vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội BHXH, bảo hiểm y tế BHYT.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM