Thái Lan chứng nhận 15 khu vực triển khai thành phố thông minh

Thái Lan chứng nhận 15 khu vực triển khai thành phố thông minh
Thái Lan đặt mục tiêu sử dụng công nghệ số để cải thiện mức sống của người dân tại 15 khu vực vừa được cấp chứng nhận là các khu vực triển khai thành phố thông minh TPTM.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM