COVID-19: cơ hội cho các thành phố Đông Nam Á trở nên thông minh, lấy người dân làm trung tâm

COVID-19: cơ hội cho các thành phố Đông Nam Á trở nên thông minh, lấy người dân làm trung tâm
Tổng giám đốc phụ trách các thị trường mới ở Đông Nam Á của Microsoft Sook Hoon Cheah, nhận định Đông Nam Á có cơ hội vàng để đưa các thành phố trong khu vực đi theo con đường phát triển bền vững hơn và giải quyết những nỗi đau ngày càng tăng của các thành phố lớn trước khi trở thành những vấn đề không thể kiểm soát.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM