Cuốn sách góp phần lý giải những vấn đề về văn hoá tôn giáo thời đại CMCN 4.0

Cuốn sách góp phần lý giải những vấn đề về văn hoá tôn giáo thời đại CMCN 4.0
Cuốn sách Văn hóa tôn giáo với sự phát triển của xã hội- một số vấn đề lý luận và thực tiễn do Nhà xuất bản NXB Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản, nhằm đáp ứng được việc vận dụng quan điểm của của Đảng về tôn giáo trong thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hôm nay.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM