Đẩy mạnh chuyển đổi số, Ban chỉ đạo xây dựng CPĐT nhiều bộ, tỉnh đổi tên

Đẩy mạnh chuyển đổi số, Ban chỉ đạo xây dựng CPĐT nhiều bộ, tỉnh đổi tên
Trong tháng 10/2021, đã có 3 bộ, ngành cùng 1 số tỉnh, thành phố kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ/chính quyền điện tử CQĐT thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số CĐS. Việc này nhằm đẩy mạnh chỉ đạo CĐS trong giai đoạn mới.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM