CĐS nông nghiệp, nông thôn cần hướng đến nền nông nghiệp đa giá trị

CĐS nông nghiệp, nông thôn cần hướng đến nền nông nghiệp đa giá trị
Bộ TTTT với vai trò quan trọng dẫn dắt, hướng dẫn các tỉnh, thành phố, địa phương đơn vị thực hiện việc chuyển đổi số CĐS quốc gia, CĐS mọi mặt lĩnh vực kinh tế - xã hội trên cơ sở tập hợp, phát huy sức mạnh của toàn xã hội.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM