FPT tập trung thị trường chuyển đổi số: Thức thời hay gặp thời?

FPT tập trung thị trường chuyển đổi số: Thức thời hay gặp thời?
9 tháng đầu năm 2021, doanh thu chuyển đổi số của FPT đạt 3.947 tỷ đồng, tăng 59,6 so với cùng kỳ năm ngoái...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM