7 đề xuất cho chiến lược chuyển đổi số của Việt Nam

7 đề xuất cho chiến lược chuyển đổi số của Việt Nam
Xây dựng chính sách, chiến lược chuyển đổi số CĐS hiện là vấn đề cấp bách, đặt ra cho các quốc gia trên thế giới để bắt kịp với tốc độ thay đổi nhanh chóng và sự tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội... Ở châu Âu, Thụy Điển và Vương quốc Anh nằm trong số những quốc gia đi đầu trong CĐS.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM