Xây dựng luật chính phủ số: Đâu là những vấn đề trọng tâm của luật

Xây dựng luật chính phủ số: Đâu là những vấn đề trọng tâm của luật
Trong xu thế chuyển đổi số CĐS bùng nổ trên toàn cầu trong vòng hơn một thập niên qua, không chỉ khu vực tư nhân đang nỗ lực chuyển mình mà chính các chính phủ và các cơ quan khu vực công cũng đẩy nhanh tiến trình số hóa, chuyển các hoạt động quản lý, vận hành lên môi trường mạng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM