Metaverse có thể cứu nguy 4 vấn đề của Facebook?

Metaverse có thể cứu nguy 4 vấn đề của Facebook?
CEO Facebook Mark Zuckerberg đã làm chấn động thế giới khi công bố đổi tên Facebook thành Meta Platforms Inc và đặt cược vào metaverse, nền tảng được cho là sẽ kế nhiệm Internet di động tại Hội nghị Connect vừa diễn ra.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM