Các quyết định ngắn hạn là không đủ để kiến tạo một thành phố thông minh

Các quyết định ngắn hạn là không đủ để kiến tạo một thành phố thông minh
Sau đại dịch, các thành phố đã và đang tự đổi mới với các mục tiêu thành phố thông minh TPTM smart city, PV Tạp chí TTTT đã có cuộc trò chuyện cùng ông Phạm Hồng Phong, CEO của Oracle Việt Nam về các vấn đề có liên quan.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM