Châu Âu đặt ra các quy định an ninh mạng mới đối với thiết bị IoT

Châu Âu đặt ra các quy định an ninh mạng mới đối với thiết bị IoT
Theo các quy định mới, các nhà sản xuất sẽ phải thiết lập hệ thống kiểm soát xác thực người dùng tốt hơn, để thực hiện thanh toán điện tử an toàn hơn và giảm nguy cơ gian lận.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM