Cần hoàn thiện khung pháp lý để quản lý tiền ảo, tiền điện tử

Cần hoàn thiện khung pháp lý để quản lý tiền ảo, tiền điện tử
Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN không chấp nhận các loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam do vậy việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM