Ra đời nhiều nền tảng công bố, tìm kiếm lỗ hổng giúp hacker đi theo con đường Whitehat

Ra đời nhiều nền tảng công bố, tìm kiếm lỗ hổng giúp hacker đi theo con đường Whitehat
Theo các chuyên gia an toàn thông tin ATTT, sự ra đời của một loạt các nền tảng tìm kiếm, công bố lỗ hổng bảo mật của Việt Nam như VCSLab, SafeVuln Viettel, BugRank NCSC VNSecurity sẽ mở ra một xu hướng mới cho các hacker mũ trắng. Đồng thời, việc này cũng sẽ làm cho môi trường ATTT ở Việt Nam trở nên lành mạnh hơn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM