Trạm trung chuyển Internet - Vai trò không thể thiếu trong chuyển đổi số cho phân khúc SME

Trạm trung chuyển Internet - Vai trò không thể thiếu trong chuyển đổi số cho phân khúc SME
Hình thức kết nối vào các Trạm trung chuyển Internet IXP đã phát triển mạnh mẽ trên thế giới nhưng chưa được biết đến quá nhiều tại Việt Nam. Đây là vấn đề mà cả cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp DN cần phải quan tâm thúc đẩy và triển khai để mang lại hiệu quả thiết thực cho DN, góp phần hiện thực hóa bài toán chuyển đổi số CĐS của các DN.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM