5 bước kiểm tra bảo mật cần thiết cho doanh nghiệp nhỏ

5 bước kiểm tra bảo mật cần thiết cho doanh nghiệp nhỏ
Trong khuôn khổ chương trình An toàn hơn cùng Google nhân tháng an toàn mạng trên thế giới Cybersecurity Awareness Month nhằm nâng cao nhận thức về an toàn trên môi trường mạng, Google đã chia sẻ 5 bước giúp các nhóm doanh nghiệp DN vừa và nhỏ, siêu nhỏ ở Việt Nam trong việc quản lý bảo mật.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM