Ra mắt Mạng lưới chuyển đổi số Việt Nam với mục tiêu CĐS cho 10.000 doanh nghiệp

Ra mắt Mạng lưới chuyển đổi số Việt Nam với mục tiêu CĐS cho 10.000 doanh nghiệp
Ngày 30/10, nhằm giúp các doanh nghiệp có thêm các giải pháp trong quản lý điều hành, CLB các Giám đốc sale - marketing Việt Nam CSMO Vietnam đã chính thức thành lập Mạng lưới chuyển đổi số Việt Nam Digital Transformation Network - DTN với mục tiêu sẽ CĐS trong sale - markerting cho 10.000 doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2023.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM