Bưu điện sẵn sàng chi trả trợ cấp theo phương thức thanh toán điện tử

Bưu điện sẵn sàng chi trả trợ cấp theo phương thức thanh toán điện tử
Với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành Bưu điện và Lao động - Thương binh và Xã hội LĐ-TBXH, công tác chi trả các chế độ chính sách qua mạng lưới bưu điện đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh số hóa cơ sở dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM