Tấn công mạng gia tăng, Microsoft cần thêm 250.000 nhân lực

Tấn công mạng gia tăng, Microsoft cần thêm 250.000 nhân lực
Các vụ tấn công mạng ngày càng gia tăng, Microsoft cho rằng không ai có trách nhiệm giải quyết các mối đe dọa an ninh mạng cao hơn các công ty công nghệ hàng đầu. Hãng phần mềm Mỹ cho biết cần thêm 250.000 nhân lực an ninh mạng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM