Cần xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ khi chuyển đổi số công tác dân tộc

Cần xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ khi chuyển đổi số công tác dân tộc
Các cơ sở dữ liệu CSDL là yếu tố rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là đối với công tác dân tộc. Bởi việc hoạch định, xây dựng chính sách phải dựa vào CSDL. Hiện quá trình xây dựng và triển khai CSDL chuyên ngành công tác dân tộc đang còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM