Gần 2700 cơ hội việc làm dành cho sinh viên PTIT tại tuần lễ tuyển dụng 2021

Gần 2700 cơ hội việc làm dành cho sinh viên PTIT tại tuần lễ tuyển dụng 2021
Các đơn vị tuyển dụng đã mang đến 2.689 cơ hội việc làm ở nhiều lĩnh vực cho sinh viên năm cuối của Học viện công nghệ BCVT PTIT tại tuần lễ việc làm và tuyển dụng trực tuyến - PTIT Career Week Online 2021.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM