Bùng nổ sử dụng thiết bị thông minh, IoT làm tăng nguy cơ dữ liệu bị xâm phạm

Bùng nổ sử dụng thiết bị thông minh, IoT làm tăng nguy cơ dữ liệu bị xâm phạm
Theo Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2021 đã phát hiện 1.555 vụ tấn công trang/Cổng thông tin điện tử TTĐT của Việt Nam. Do đó, những nguy cơ từ không gian mạng mạng tỷ lệ thuận với sự phát triển của ứng dụng CNTT và đòi hỏi một giải pháp tổng thể để bảo đảm ATTT.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM