Xây dựng lực lượng lao động sẵn sàng cho nền kinh tế số bao trùm tại Việt Nam

Xây dựng lực lượng lao động sẵn sàng cho nền kinh tế số bao trùm tại Việt Nam
Kinh tế số bao trùm cho phép mọi người lao động và doanh nghiệp DN có thể đóng góp vào quá trình tăng trưởng và hưởng những thành quả tăng trưởng đó.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM