Trang bị các kỹ năng số cần thiết cho người lao động, đáp ứng phát triển kinh tế số

Trang bị các kỹ năng số cần thiết cho người lao động, đáp ứng phát triển kinh tế số
Đào tạo nhân lực là yêu cầu cấp thiết trước mắt và lâu dài để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam, đồng thời giúp Việt Nam chuyển đổi số CĐS thành công.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM