Năm 2020 có thêm 5 Bộ ngành, địa phương quan tâm tốt đến việc bảo đảm ATTT

Năm 2020 có thêm 5 Bộ ngành, địa phương quan tâm tốt đến việc bảo đảm ATTT
Theo báo cáo mức độ an toàn thông tin ATTT mạng năm 2020 do Cục ATTT Bộ TTTT thực hiện, có 2 Bộ ngành là Ngân hàng nhà nước NHNN, Bộ Giao thông Vận tải GTVT và 7 địa phương được đánh giá quan tâm đến ATTT ở mức độ tốt thang điểm A, tăng thêm 5 đơn vị so với năm 2019.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM