Muốn tạo ra nhiều sản phẩm “Make in Viet Nam” để bảo vệ ATTT cho người dùng

Muốn tạo ra nhiều sản phẩm “Make in Viet Nam” để bảo vệ ATTT cho người dùng
Bên cạnh ứng dụng Visafe, ứng dụng an toàn không gian mạng trên di động cho người dân, ông Trần Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia Trung tâm NCSC mong muốn phối hợp với nhiều doanh nghiệp DN để tạo ra nhiều sản phẩm Make in Viet Nam để bảo vệ ATTT cho người sử dụng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM