Studio game Việt gọi vốn thành công 6,8 triệu USD để tăng tốc game blockchain, metaverse

Studio game Việt gọi vốn thành công 6,8 triệu USD để tăng tốc game blockchain, metaverse
Sipher, một studio phát triển trò chơi tiên phong trong công nghệ blockchain, hôm nay 26/10 công bố vòng gọi vốn hạt giống của công ty đã kết thúc với tổng số tiền là 6,8 triệu USD, các nhà đầu tư đồng dẫn đầu là Arrington Capital, Hashed và Konvoy Ventures.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM