Nhờ chiến lược phát triển bền vững, Ví MoMo được trao Giải thưởng ESG 2021

Nhờ chiến lược phát triển bền vững, Ví MoMo được trao Giải thưởng ESG 2021
Tại Việt Nam, MoMo cũng là đơn vị đầu tiên nhận được giải thưởng ESG từ SVCA.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM