ATTT, ANM cần có tính "đàn hồi" chủ động chống đỡ, phục hồi nhanh

ATTT, ANM cần có tính "đàn hồi" chủ động chống đỡ, phục hồi nhanh
Mục tiêu Chương trình chuyển đổi số CĐS quốc gia xác định, việc đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng ATTT/ANM chính là nhân tố then chốt, thành phần xuyên suốt, chú trọng cần làm thường xuyên. Thực hiện tốt điều này, chúng ta không chỉ bảo vệ thành quả việc thực hiện CĐS mà còn tạo sự phát triển bền vững trong tương lai.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM