PC-COVID thông báo người dùng khắc phục việc hiển thị thiếu mũi tiêm

PC-COVID thông báo người dùng khắc phục việc hiển thị thiếu mũi tiêm
Trước tình trạng ứng dụng PC-COVID hiển thị chưa đủ hoặc thiếu thông tin về mũi tiêm so với Sổ sức khoẻ điện tử SKĐT. Mới đây, ứng dụng PC-COVID đã gửi thông báo đến người dùng chưa khai báo thông tin hoặc thiếu thông tin cá nhân. Người dùng cần làm đúng các bước theo hướng dẫn để cập nhật đủ mũi tiêm của mình.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM