36% người dân Singapore tích cực sử dụng các dịch vụ nền tảng trực tuyến

36% người dân Singapore tích cực sử dụng các dịch vụ nền tảng trực tuyến
Trong bối cảnh kinh tế số phát triển, Singapore vẫn còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy người dân và doanh nghiệp DN tích cực hơn trong việc khai thác các dịch vụ nền tảng trực tuyến.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM