Chuyển đổi số ngành GTVT là giải các bài toán khó, tồn tại lâu dài

Chuyển đổi số ngành GTVT là giải các bài toán khó, tồn tại lâu dài
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã thống nhất chuyển đổi số CĐS ngành GTVT là hướng tới giải quyết các bài toán khó để đáp ứng những yêu cầu phát triển của xã hội, nhu cầu của người dân.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM