Khánh Hòa - không ngừng đổi mới cải cách hành chính để phục vụ dân tốt hơn

Khánh Hòa - không ngừng đổi mới cải cách hành chính để phục vụ dân tốt hơn
Nhận thức rõ tầm quan trọng của cải cách hành chính CCHC, trong những năm qua, công tác CCHC ở tỉnh Khánh Hòa đã được chính quyền các cấp ở địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt. Công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM