Vai trò của truyền thông đối với các công nghệ tiên phong

Vai trò của truyền thông đối với các công nghệ tiên phong
Việt Nam đang từng bước tiến đến một tương lai thịnh vượng với nền kinh tế định hướng đổi mới sáng tạo ĐMST thông qua chiến lược quốc gia để thúc đẩy các công nghệ Make in Viet Nam, nhằm đưa đất nước đi vào kỷ nguyên mà các công nghệ tiên phong như 5G, Internet vạn vật IoT, học máy và trí tuệ nhân tạo AI cũng như tự động hóa công nghiệp sẽ đóng vai trò thiết yếu.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM