TS Võ Đại Lược: Hãy lo chuyện robot thay thế lao động trong tương lai!

TS Võ Đại Lược: Hãy lo chuyện robot thay thế lao động trong tương lai!
Đồng tình với xu hướng máy móc, robot hóa sản xuất, thay thế con người nhưng PGS, TS Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và chính trị thế giới cho rằng đó là tương lai... xa.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM