Nhà mạng Việt Nam tham gia cộng đồng 5G Châu Á - Thái Bình Dương

Nhà mạng Việt Nam tham gia cộng đồng 5G Châu Á - Thái Bình Dương
Ngày 21/10, Hiệp hội Thông tin di động thế giới GSMA đã công bố tại sự kiện Mobile 360 Châu Á - Thái Bình Dương về việc thành lập Cộng đồng ngành công nghiệp 5G Châu Á - Thái Bình Dương Cộng đồng APAC. Trong đó, Viettel là nhà mạng duy nhất của Việt Nam tham gia cộng đồng này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM