Chuyển đổi số chính là "áo mới" để DN vận tải và logistics phát triển

Chuyển đổi số chính là "áo mới" để DN vận tải và logistics phát triển
Doanh nghiệp DN giờ cần phải chủ động, sẵn sàng trong công cuộc chuyển đổi số CĐS, bởi lẽ chỉ khi chủ động, kiên định trong xu thế bắt buộc này nghĩa là sẵn sàng thay áo mới để đổi vận, tăng giá trị cạnh tranh, mở rộng cơ hội, thị trường phát triển.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM