Ấn Độ triển khai ứng dụng đặt chỗ đỗ xe thông minh tại Delhi

Ấn Độ triển khai ứng dụng đặt chỗ đỗ xe thông minh tại Delhi
Ứng dụng không chỉ cung cấp cho người dân ở thành phố Delhi giải pháp đỗ xe thông minh mà còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các phương tiện giao thông do giảm thiểu thời gian tìm kiếm các điểm đỗ xe.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM