DN fintech của doanh nhân gốc Việt gọi vốn thành công 150 triệu USD

DN fintech của doanh nhân gốc Việt gọi vốn thành công 150 triệu USD
Doanh nghiệp DN công nghệ tài chính fintech có trụ sở tại Mỹ Republic vừa công bố gọi vốn thành công 150 triệu USD trong vòng Series B.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM