Học viện Báo chí và Tuyên truyền đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực cho người học

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực cho người học
Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Lễ bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội diễn ra hôm nay 19/10.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM